Служение сред студенти

Според статистиката в световен мащаб студентите съставляват 1% от цялото население. Този 1% би могъл да включва отговорни, ерудирани, модерни и широко скроени хора. Тогава влиянието на този процент би се разпростряло върху останалите…

Виж още

Спортно служение

Спортното служение носи името „Атлети в действие“. Първоначално работи с професионални спортисти, а от 2015г. помага на локалните църкви да популяризират християнските ценности чрез любителския спорт. Организира турнири по футбол и баскетбол, провежда излети,…

Виж още

Глобални църковни движения

Глобални църковни движения е служение, което използва различни стратегии за даване на ресурс на Църквата в изпълнение на Великото поръчение чрез насърчаване на християнските свидетелства и създаването на нови църкви. Така например „филма Исус“…

Виж още