Спортно служение

Спортното служение носи името „Атлети в действие“. Първоначално работи с професионални спортисти, а от 2015г. помага на локалните църкви да популяризират християнските ценности чрез любителския спорт. Организира турнири по футбол и баскетбол, провежда излети, спортни празници за възрастни и деца и др.

Superstars in sports seem to have achieved everything – success, wide popularity, lots of money and fit bodies… but not everything that shines is gold. Once they step on the ladder of success, some find that it leans on the wrong wall.

Some athletes are still searching and others already found the source of power that guides them through victories and losses in sport and life.

Faith has given them the undeniable victory.

Научете повече за дейността на спортното служение: https://www.facebook.com/aiabulgaria/