Глобални църковни движения

Глобални църковни движения е служение, което използва различни стратегии за даване на ресурс на Църквата в изпълнение на Великото поръчение чрез насърчаване на християнските свидетелства и създаването на нови църкви. Така например „филма Исус“ и „Магдалена“, бяха прожектирани хиляди пъти из територията на цяла България и станаха повод да се образуват стотици малки църкви.