Служение сред студенти

Според статистиката в световен мащаб студентите съставляват 1% от цялото население. Този 1% би могъл да включва отговорни, ерудирани, модерни и широко скроени хора. Тогава влиянието на този процент би се разпростряло върху останалите 99%. Студентите са бъдещите лидери – икономисти, политици, медици, инженери, хора с най-голямо влияние, оформящи обществото и ценностите в него. Затова инвестираме в техния растеж като лидери и като личности с висок морал.

Дейности

Студентското служение се занимава с развиване на бъдещи лидери в България във всички области на личността: интелектуално, емоционално/ социално, духовно и физически. За да постигнем това организираме различни курсове, клубове, летни лагери и семинари в и извън университетите в България. Ние използваме тези събития за да се свържем със студентите и да изградим „мост“ между техният живот и нужди и Христос.

Научете повече за дейността на студентското служение: http://www.studentlife.bg