Служение сред студенти

Защо студентите?

Според статистиката в световен мащаб студентите съставляват 1% от цялото население. Този 1% би могъл да включва отговорни, ерудирани, модерни и широко скроени хора. Тогава влиянието на този процент би се разпростряло върху останалите 99%. Студентите са бъдещите лидери – икономисти, политици, медици, инженери, хора с най-голямо влияние, оформящи обществото и ценностите в него. Затова във техният растеж като лидери и личности с висок морал.

Основната ни цел е да направим християнството ясно и достъпно за младите. За да постигнем това организираме различни курсове, семинари, летни лагери, клубове и други, във и извън университетите в България. Като организация ние приемаме, че за пълното развитие на обществото ни е важно да знаем и прилагаме традиционните християнски ценности.