SHINE

SHINE e служение, популяризиращо християнството сред учениците от гимназиални класове. Дейностите включват ученически срещи, дискусионни групи, консултации, обучения по лидерство и организиране на летни лагери. The SHINE youth ministry is designed to help build…

Виж още