Ева

Студентското служение присъства изградена приятна и спокойна среда от интересни хора. Когато за пръв път отидох в офиса им, забелязах точно това. Темите за разговор бяха нетрадиционни, интригуващи и в същото време те карат да се замислиш лично за много важни ценности и принципи в живота. Това израстване е съпътствано с теми за Бог. Така аз достигнах до истината за съществуването на човека. Това даде мир в сърцето ми. В следствие на християнските ценности, които практикувах се случиха много промени в живота ми. Те се оказаха положителни. Насърчавам и други хора да открехнат душата си за Бог и да го допуснат в живота си.

Ева – МУ-Пловдив