Стаси и Роси

Преместихме се в нов град, за да учим. Всичко за нас беше ново, непознато. Не знаехме в каква среда ще попаднем, не познавахме никого. Това, което знаехме е, че сме по-различни от другите, нашите ценности бяха различни, както  и нашият начин на живот. Ние не се преместихме в малко по-големия град, за да сме далеко от родителите си и да правим каквото си искаме и да се оставим на живота да ни отвее просто на някъде. Ние отидохме там, за да учим и да се развиваме. Затова и средата, в която попаднахме много ни допадна. Екипът и доброволците на Студентското служение във Варна бяха точно като нас. Имаха нашите разбирания за живота и отговаряха на нашите ценности. Тези хора ни разкриха изворът на тяхната ценностна система – Християнството. Осъзнавайки колко много си приличаме с тях, решихме, че това е нашият път и го поехме. С хората от служението започнахме да разглеждаме различни материали, свързани с Християнството и така започнахме да навлизаме в същността му. От тогава усещаме как сме водени по правилния път, усещаме как ставаме по-добри, усещаме безгранична любов и закрила. Получихме го точно, когато имахме най-голяма нужда от това. Благодарни сме, че попаднахме сред тези хора и те ни поведоха по правилния път!

 

Станислава и Росица Станчеви

Икономически университет, Варна